Skip to main content
IMAJTE POVJERENJA UBOLJU KONTROLU!
IMAJTE POVJERENJA UBOLJU KONTROLU!
Inspirirano
IMAJTE POVJERENJA UBOLJU KONTROLU!
Inspirirano
IMAJTE POVJERENJA UBOLJU KONTROLU!

IMAJTE POVJERENJA U
BOLJU KONTROLU!

Sustav MiniMed™ 640G
s tehnologijom SmartGuard™.

 

NAŠE TERAPIJE

Inspirirano
Inspirirano
"Sa svojim razinama glukoze i bez straha od hipoglikemija mogu se usredotočiti na svoju kćer."
Carling
S VRIJEDNOSTIMA UNUTAR
CILJNOG RASPONAIMAM VIŠE VREMENA ZA
ONO ŠTO NAJVIŠE VOLIM
S VRIJEDNOSTIMA UNUTAR
CILJNOG RASPONAIMAM VIŠE VREMENA ZA
ONO ŠTO NAJVIŠE VOLIM

S VRIJEDNOSTIMA UNUTAR
CILJNOG RASPONA
IMAM VIŠE VREMENA ZA
ONO ŠTO NAJVIŠE VOLIM

U društvu Medtronic inspiraciju tražimo u svakoj
priči koju čujemo. Ovo je Cyrilova priča. Koja je tvoja priča?